Kalender

Sped- og småbarnsdagane 2017, del 1/2
23/11/2017 08:30-15:00, Stord hotell

Folkehelseseminar «Sosial ulikheit – også i Noreg?»
23/11/2017 15:00-17:00, Haugesund sjukehus

Samhandlingsnytt

Abonnement

Du kan abonnere på våre nyheter på e-post. Abonnement er gratis og kan når som helst avsluttes igjen. Bare send en e-post til info@fousam.no.

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.